Ståle Holgersen

forskare i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

forskare vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
stale.holgersen[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 7956
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Holgersen är för närvarande post-doc (Wallanderstipendiat) vid IBF, Uppsala universitet. He disputerade i kultur och ekonomisk geografi vid Lunds Universitet 2014. Efter hans Masterexamen från Universitetet i Bergen, Norge (2007) arbetade han tre år som kommunal stadsplanerare i Bergen.

Forskningsintressen inkluderar stadsplanering och utveckling, social och ekonomisk geografi, och hållbar utveckling. Han har forskat på städer i Sverige, Norge och England.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Forskning

Läs mer om Ståles forskningsprojekt: Tillsammans för hållbara alternativ i en tid av kris

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.