Fredrik Olsson

doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Systemteknik

E-post:
fredrik.olsson[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7840
Besöksadress:
Rum POL 2320 ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 2
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag är en doktorand på Avdelningen för Systemteknik sedan 2015. Min handledare är Kjartan Halvorsen och vi forskar på metoder för ambulerande värdering av mänsklig balans, med hjälp av tröghetssensorer.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.