Maissa Al Adhami

doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Global hälsa - implementering och hållbarhet

E-post:
maissa.aladhami[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
maissa.aladhami[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09