Pekka Alakulju

Projektanställd vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
pekka.alakulju[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-6787853
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.