Margareta Tillberg

universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen

E-post:
margareta.tillberg[AT-tecken]konstvet.uu.se
Telefon:
018-471 4146
Besöksadress:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Margareta Tillberg är en internationellt prisbelönt forskare som sedan 1 januari 2016 är anställd som universitetslektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet.

Mina kurser

Biografi

Om mig

Docent, Fil. dr., Fil. mag., Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Fil. kand. i ryska (språk, litteratur, samhälle) och socialantropologi, Stockholms universitet. Diplom Pusjkininstitutet Moskva. Doktorandstudier i konst- och arkitekturhistoria vid Moskvas arkitekturinstitut (MARKhI), Moskvas Statliga universitet (MGU), Leningrads universitet (LGU), och Akademie der Künste Berlin. Masterstudier på Konstfack.

Undervisning

Jag undervisar på alla nivåer. På grundnivå: samtida teoribildning, konstbegreppet, världsutställningar samt design, konsthantverk, arkitektur. Jag är kursansvarig för och undervisar på Generaliakursen: teori och metod på avancerad nivå. Innan jag kom till Uppsala rektryterades jag för att bygga upp kulturstudier, samt design- konst och arkitekturhistoria på Designprogrammet för Hållbar Utveckling vid Högskolan i Växjö, idag Linnéuniversitetet. Inför kulturhuvudstadsåret värvades jag för undervisning på Bauhaus Universität i Weimar. Jag har vikarierat en termin som professor i konstvetenskap vid Karlstads universitet, och har även undervisat på Konstfackskolan, Helsingfors Konstakademi och på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

“Det är ett privilegium att undervisa.”


Föreläsningar

2020-05-13 Konstbegreppet A UU MT
2020-05-20 Modernism-Postmodernism UU MT

Forskning

Margareta Tillbergs doktorsavhandling Coloured Universe and the Russian Avant-Garde. Matiushin on Colour Vision in Stalin's Russia 1932 (Stockholm University 2003) var den första doktorsavhandlingen någonsin i ämnet konstvetenskap i Sverige, som undersökte konst i Ryssland. Boken fokuserar på färg och seende i det ryska avantgardet, med rötter i tyskspråkig vetenskap från 1830-1920-talet. Boken bygger på ett omfattande arkivstudium. Studiens olika perspektiv är seendet som kultur, som mätbar naturvetenskap, och omätbar esoterisk andlighet i det allt hårdare kulturklimatet efter bolsjevikernas maktövertagande 1917 med tilltagande ideologisk monokultur och censur. För ett tema i boken vann hon First Prize for Best Student Paper in the Humanities på AIC Color 2001. The 9th Congress of the International Color Association, i Rochester, N.Y. och i bokens efterföljd öppnades "Matiusjins Hus"–Dom Matiushina, som en filial till Ryska museet i Sankt Petersburg. Coloured Universe utkom i sin helhet på ryska på Novoe Literaturnoe Obozrenie 2008.

Margareta Tillberg har en sexårig forskningsvistelse (inklusive fellowship) vid Max Planck-institutet för vetenskapshistoria i Berlin. I Berlin deltog hon även aktivt vid Humboldt-universitetet på medieforskaren Friedrich Kittlers seminarier, liksom där även Technisches Bild på Avdelningen för kulturteknik. MT var anställd som seniorforskare på CBEES vid Södertörns högskola, på Konstvetenskapliga institutionen, och på Institutionen för Kultur och estetik vid Stockholms universitet, samt var forskarassistent på Avdelningen för Teknik, Filosofi – och Vetenskapshistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH). Sin doktorandutbildning genomförde hon parallellt på Stockholms universitet och olika institutioner i Ryssland (Moskvas universitet, Moskvas arkitekturinstitut, Leningrads universitet Ryska Vetenskapsakademien).

Forskningsintressen är främst 1900-talets konst i Ryssland och Europa ur tvärvetenskapliga perspektiv med konst- och designteoretiska frågeställningar som utgår från samtiden.

 • Ryska avantgardet i internationellt perspektiv
 • Konst och design under kalla kriget
 • Teknisk estetik
 • Design, konsthantverk och industriproduktion
 • Internationella gränsöverskridande nätverk för konst-kultur, teknik, ekonomi och vetenskap
 • Konst och vetenskap
 • Konst, makt och censur
 • Konst och design
 • Ergonomi och mänskliga rättigheter
 • Förhållandet människa–maskin
 • Färg och varseblivning i konst, konstteori, vetenskap och andlighet: teori och praktik
 • Konst som frizon
 • Tankesmedjor

Margareta Tillberg har hållit gästföreläsningar och konferenspresentationer på MIT Massachussetts Institute of Technology, Duke University, Oxford University; I Berlin på: Humboldt-universität, Freie Universität, Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Peter Szondi-Institut, Technische Universität, Haus der Kulturen der Welt, samt i Bern, Hamburg, Sheffield, Falmouth, Paris, Ufa, Odessa, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Austin Texas, Atlanta Georgia, Philadelphia och Rochester N.Y.

Margareta Tillberg har erhållit anslag från Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Max Planckinstitutet; publicerat en rad essäer i utställningskataloger, samlingsvolymer, tidskrifter och dagspress. Hon har producerat utställningar på Kulturhuset i Stockholm, och är co-founder till Art Laboratory Berlin.

Hon är även diplomerad yogalärare och praktiserande zenbuddhist.

Publikationer och annan information kan laddas ner från länkarna nedan:

Publikationer via Swepub: Kungliga Biblioteket

Abstract av avhandlingen Coloured Universe and the Russian Avant-Garde... (2003)

Recension av Coloured Universe and the Russian Avant-Garde... (2010)

Bortglömd rysk konstnär och avantgardist i nytt ljus DN 300703

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.