Jenny Carlsson

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad mekanik

E-post:
jenny.carlsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 2737
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i hållfasthetslära. I mitt forskningsprojekt arbetar jag med att utveckla och undersöka numeriska modeller för analys av sprickdynamik i porösa material, framförallt trä.

Mina kurser

Biografi

2012 M.Sc. Tillämpad Mekanik, Chalmers Tekniska Högskola.

2019 Fil.Kand. Matematik, Stockholms Universitet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.