Sebastian Svanström

doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
sebastian.svanstrom[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3565
Besöksadress:
Rum ÅNG 60123 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Använder X-ray fotoelektronspectroskopi (XPS) för att studera gränskikten i perovskitsolceller. Jag specialiserar mig på reaktioner i dessa gränskikt och de förändringar de orsakar på båda materialen. Detta inkluderar reaktioner som sker passivt, genom kontakten av mellan båda materialen, och dynamisk, drivna av ljus eller spänning i solcellen.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sebastian Svanström
Senast uppdaterad: 2021-03-09