Christofer Sångeland

doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
christofer.sangeland[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3721
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Nyckelord: lithium ion batteries solid-electrolyte interfaces solid state batteries sodium ion batteries

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Christofer Sångeland