Anna Stjerna

ekonom vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

E-post:
anna.stjerna[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3645
Mobiltelefon:
070-1679621
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Ekonom vid Institutionen för psykologi, Administrativa enheten

E-post:
anna.stjerna[AT-tecken]psyk.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679621
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Kort presentation

Fysikalisk Kemi, 13910
Fakturor, Reseräkningar, Budget, Prognos, Finansiella analyser, Ekonomisk rapportering, Bokslut och betalkortshantering.

Teoretisk Kemi, 13970
Fakturor, Reseräkningar, Budget, Prognos, Finansiella analyser, Ekonomisk rapportering, Bokslut och betalkortshantering.

SwedNESS - Sveriges Neutronforskarskola, 13990
Fakturor, Reseräkningar, Budget, Prognos, Finansiella analyser, Ekonomisk rapportering, Bokslut och betalkortshantering.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.