Anna Stjerna

Ekonom (Tjänstledig) vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

E-post:
anna.stjerna[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala
Tjänstledig:
2020-08-01 - 2021-01-10

Ekonom vid Institutionen för psykologi, Administrativa enheten

E-post:
anna.stjerna[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2253
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.