Anna Stenson Zerpe

doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Plastikkirurgi

E-post:
anna.zerpe[AT-tecken]surgsci.uu.se
Besöksadress:
Plastik- och maxillofacial kirurgi
Akademiska sjukhuset, ingång 85, 9 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Plastik- och maxillofacial kirurgi
Akademiska sjukhuset, ingång 85, 9 tr
751 85 Uppsala

Kort presentation

Jag är doktorand och specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom.

I mitt kliniska arbete som kontaktsjuksköterska träffar jag barn med kraniosynostos och deras föräldrar inför och efter operation. Huvudsyftet i min avhandling är att undersöka föräldrarnas upplevelse av att ha ett litet barn med en diagnos som innebär kirurgi i tidig ålder och deras upplevelse av vården inför och efter operationen.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.