Josefine Stångberg

doktorand vid Institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi

E-post:
josefine.stangberg[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 6428
Mobiltelefon:
072-5530735
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Jag är sedan 2016 doktorand vid IEG, med zooekologisk inriktning. Jag är främst intresserad av evolutionen av könsdimorfism i viktiga livshistorieegenskaper, och rollen av sexuell konflikt i den evolutionära processen. Jag använder mig av experimentell evolution och kvantitativ genetik för att undersöka detta. Min modellorganism är nematoden Caenorhabditis remanei.

Nyckelord: evolution experimental evolution sexual dimorphism sexual conflict life history evolution quantitative genetics

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Josefine Stångberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09