Beverly Tjerngren

doktorand vid Historiska institutionen

E-post:
beverly.tjerngren[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1557
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Redan från en tidig ålder blev jag fascinerad av historia och religion, intressen som har lett mig till att fokusera på tidig modern Europa, där betydelsen av religiös tro i livets alla aspekter knappt kan överskattas.

Mina kurser

Biografi

2015-- Doktorand, Historiska institutionen, Uppsala universitet

2012--2014 Masterexamen, Early Modern Studies, Historiska institutionen, Uppsala universitet

Masteruppsats God's Little Acre: Status and Power Manifestation on an 18th-century Swedish Vicarage

1991--1995 Kandidatexamen, huvudämne historia, biämne religion, College of Idaho, Caldwell, Idaho USA

Kandidatuppsats The Wiccan Revival and the Foundations of Neo-Paganism

Forskning

Forskningsprojekt

Som doktorand samarbetar jag i forskningsprojektet Herrgårdarnas hushållning. Ekonomi, hushållning och materiell kultur på herrgårdar 17001900, som leds av Gudrun Andersson (Historiska institutionen) and Göran Ulväng (Ekonomisk-historiska institutionen).

Mitt avhandlingsprojekt med preliminär titel Up, Down, and All Around: Social Identity, Social Reproduction, and Social Mobility among Swedish Parish Rectors, 17001800, undersöker prästfamiljer i Trögds kontrakt i Uppsala stift med fokus på deras agerande i samhället.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.