Astrid Pajur

doktorand vid Historiska institutionen

E-post:
astrid.pajur[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1557
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning fokuserar på konsumtion och klädpraktiker i det tidigmoderna Tallinn, Estland. Genom analys av olika källor, till exempel bouppteckningar, testament och domstolsmaterial, undersöker jag vad människor i den tidigmoderna staden gjorde med sina kläder samt hur kläder skapade sociala relationer. Därmed menar jag också att begreppet "konsumtion" är mycket bredare än hittills ansett.

Mina kurser

Biografi

2015 - Doktorand, Historiska institutionen, Uppsala universitet

2012 - 2014 Masterexamen, Early Modern Studies, Historiska institutionen, Uppsala universitet

Masteruppsats: Costume and Control: Sumptuary Laws and Social Order in Seventeenth-century Tallinn

2008 - 2012 Kandidatexamen, huvudämne historia, biämne engelsk litteratur, Edinburgh universitet, Storbritannien

Kandidatuppsats: Spectacular Marriages: Early Modern Festival Books and the 1568 Wedding of Wilhelm V of Bavaria and Renata of Lorraine

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.