Efthymia Chantzi

doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

E-post:
efthymia.chantzi[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

gästdoktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Signaler och System

E-post:
efthymia.chantzi[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.