Bitte Ahlby

vik. universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
bitte.ahlby[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet Campus Gotland
621 67 Visby

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.