Gustaf Borgström

doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

E-post:
gustaf.borgstrom[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 1049
Besöksadress:
Rum POL 1258 ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag påbörjade jag min doktorandtjänst med Uppsala Architecture Research Team år 2015. Mitt forskningsprojekt, tillsammans med David Black-Schaffer, handlar om att effektivisera noggranna simuleringar av hela datorsystem.

Nyckelord: computer architecture

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.