Anna Günther-Hanssen

doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
anna.gunther-hanssen[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 7373
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

"Arbets-titel" på mitt avhandlingsarbete: Naturvetenskap, barn och könande processer i förskolan.

"Working-title" of my PhD project: Emergent science and gendering processes in preschool.

Nyckelord: gender genus identity materiality förskola naturvetenskap emergent science preschool materialitet

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Before starting my PhD in September 2015 I worked as a preschool teacher for nine years. My dissertation is planned in September 2020.

In my Phd project I explore preschool children’s emergent scientific explorations and gendered becomings as mutual processes, and aim to contribute with knowledge on how these processes gets constructed in embodied relations with the material-discursive environments and surroundings of the preschool. My interests also specifically concern how scientific phenomena take part as agents in children's emergent science identity construction. Data for the project was constructed during a 5 months field study in a Swedish preschool in a group of five year old children. Theoretically, I combine perspectives from emergent science, new materialism, conceptual physics and gender theory. Foremost, Karen Barad’s theory of agential realism is being used.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Günther-Hanssen
Senast uppdaterad: 2021-03-09