Leila Mattfolk

namnvårdskonsulent vid Institutet för språk och folkminnen, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

E-post:
leila.mattfolk[AT-tecken]isof.se
Telefon:
073-5586071
Besöksadress:
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09