Sonja Mathias

doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
sonja.mathias[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 6253
Besöksadress:
Rum POL 2403 ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 2
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am a PhD student within the Division of Scientific Computing with main advisor Andreas Hellander. My PhD project is situated at the interface of Scientific Computing and Computational Systems Biology and aims to develop numerical methods to efficiently simulate multicellular systems.

I am also a member of the Computational Systems Biology group and the HellanderLab on Computational Science and Engineering.

For more information refer to my personal webpage.

Nyckelord: computational systems biology

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.