Per Ekman

doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen, Doktorander

E-post:
per.ekman[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 7155
Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Per Ekman är doktorand i statsvetenskap samt forskningskoordinator för Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES).

Pers forskning befinner sig inom ämnesområdena jämförande och internationell politik och berör främst utrikes- och säkerhetspolitik, demokratisering och utvecklingsfrågor. Geografiskt är Pers inriktning länderna i före detta Sovjetunionen, primärt Ukraina, Georgien och Ryssland. Han var gästforskare vid IERES, George Washington University 2019/2020.

Mina kurser

Biografi

Forskning
Min forskning berör frågor som utrikes- och säkerhetspolitik, statsbyggande, jämförande politik, demokratisering, konflikter och historia i före detta Sovjetunionen. Primärt är jag intresserad av Ukraina, södra Kaukasus (Georgien, Armenien och Azerbajdzjan) samt Ryssland.

Jag har erfarenhet av flera längre fältvistelser i Ukraina och Georgien och har även rest i andra länder i regionen.

Primärt använder jag mig av kvalitativa metoder så som elitintervjuer, jämförande historisk analys och processpårning. I min avhandling där jag undersöker varför länder i tidigare Sovjetunionen valt olika utrikespolitiska strategier och orientering har jag intervjuat över 70 politiker, diplomater och experter inom de utrikespolitiska eliterna i Georgien och Ukraina, samt även amerikanska och europeiska diplomater med erfarenhet av arbete i dessa två länder.

Media

Jag följer den politiska utveckling i regionen och kommenterar från tid till annan i media och har även skrivit för Utrikesmagasinet och Baltic Worlds.

Undervisning
I min undervisning är jag huvudlärare och föreläsare på en delkurs om international politik i Statskunskap A, samt uppsatshandledare till studenter inom mina intresseområden.

Bakgrund
Jag har en masterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet. Min tidigare arbetslivserfarenhet hämtar jag bland annat från Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna i New York, samt från arbete med demokrati, mänskliga rättigheter och konfliktförebyggande inom det georgiska civilsamhället.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.