Richard Gäddman Johansson

Doktorand vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
richard.johansson[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
richard.johansson[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Richard Gäddman Johansson är doktorand vid Sociologiska institutionen sedan september 2015. Richards nuvarande forskning fokuserar på utryck för och hantering av sårbarhet, professionella omsorgsrelationer, och vardagliga möten mellan stödanvändare och stöd- och omsorgspersonal.

Nyckelord: vulnerability everyday life caregiving dependency professionalization institutional ethnography ethics of care social care and service provision

Richard Gäddman Johansson har en kandidatexamen från Mälardalens högskola (Beteendevetenskapliga programmet) och en masterexamen från Uppsala universitet (Masterprogram i samhällsvetenskap). Huvudområdet för hans tidigare studier har varit sociologi på både grund- och avancerad nivå, men programmens interdisciplinära karaktär och Richards övergripande forskningsintressen har medfört att han även kommit att bekanta sig med andra närliggande forskningsområden (t.ex. psykologi, pedagogik, folkhäsla, kulturgeografi, funktionshinderstudier).

Richard är medlem i Välfärdsgruppen som är en forskargrupp med anknytning vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Han har även anknytning till KritFunk – Critical Disability Studies Network Sweden samt Nätverket för arbetslivsorienterad omsorgsforskning.

Richard Gäddman Johansson är för närvarande i slutskedet med att arbeta på sin avhandling vars arbetstitel är “Managing Vulnerability: Everyday interaction in Sheltered Accommodations”. Baserat på fältarbete utfört vid ett antal grupp- och serviceboenden som arrangeras i enlighet med Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) har Richard undersökt hur sårbarhet ges uttryck och hanteras i vardagliga interaktioner bland boende och personal vid bostäder med särskild service.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Richard Gäddman Johansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09