Richard Gäddman Johansson

doktorand vid Sociologiska institutionen, Doktorander

E-post:
richard.johansson[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 5194
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Richard Gäddman Johansson är doktorand vid Sociologiska institutionen sedan september 2015. Richards nuvarande forskning fokuserar på sårbarhet, omsorgsrelationer, och vardagliga möten bland boende och personal vid bostäder med särskild service (i enlighet med Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade [LSS, 1993:387]).

Nyckelord: vulnerability everyday life caregiving dependency support and service provision professionalization institutional ethnography ethics of care

Mina kurser

Biografi

Richard Gäddman Johansson har en kandidatexamen från Mälardalens högskola (Beteendevetenskapliga programmet) och en masterexamen från Uppsala universitet (Masterprogram i samhällsvetenskap). Huvudområdet för hans tidigare studier har varit sociologi på både grund- och avancerad nivå, men programmens interdisciplinära karaktär och Richards övergripande forskningsintressen har medfört att han även kommit att bekanta sig med andra närliggande forskningsområden (t.ex. psykologi, pedagogik, folkhäsla, kulturgeografi, funktionshinderstudier).

Richard är medlem i forskargruppen Välfärd och livslopp vid Uppsala universitet.

Forskning

Richard Gäddman Johansson jobbar för tillfället på en avhandling med arbetstiteln “I mötet med sårbarheten: om vardagsinteraktioner vid bostad med särskild service”. Baserad i stor utsträckning på fältarbete utfört på grupp- och serviceboenden vilka arrangeras i enlighet med Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS, 1993:387), undersöker Richard hur sårbarhet manifesteras och hanteras i vardagliga interaktioner bland boende och personal vid bostäder med särskild service.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.