Victor Dudas

Doktorand i religionspsykologi vid Teologiska institutionen, Empirisk-praktiska studier av religion och teologi

E-post:
victor.dudas[AT-tecken]teol.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning är fokuserad på ackulturation och identitetsutveckling hos etniska minoriteter. Mitt avhandlingsprojekt berör hur ungdomar från en etnisk minoritet i Sverige utvecklar en identitet i relation till sin omgivning, historia och kultur. Jag är särskilt intresserad av språkets betydelse för hur en människa lär sig en kultur. I min forskning använder jag mig både av kvalitativa och kvantitativa metoder.

Nyckelord: religion migration identity

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Victor Dudas
Senast uppdaterad: 2021-03-09