Julia Kuhlin

Doktorand i missionsvetenskap vid Teologiska institutionen, Religionshistoria och global kristendom

E-post:
julia.kuhlin[AT-tecken]teol.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i Missionsvetenskap sedan hösten 2015.

Mitt doktorandprojekt är en etnografisk studie och handlar om vardagsreligiositet bland medelklasskvinnor inom den pentekostala rörelsen i Indien. Ett särskilt fokus ligger på hur kvinnorna hanterar olika former av risk i vardagen, samt vilken roll känslor har för utövandet av religionen.

Se även https://uppsala.academia.edu/JuliaKuhlin

Nyckelord: etnografi indien pentekostalism levd religion medelklass kvinnor

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Julia Kuhlin
Senast uppdaterad: 2021-03-09