Hanna Henryson

Assistent med doktoranduppgifter i tyska vid Institutionen för moderna språk, Tyska

E-post:
hanna.henryson[AT-tecken]moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Fil. dr.

Min forskning rör hur samhälleliga frågeställningar behandlas i nutidslitteraturen och vilken roll litteraturen kan spela i sociala processer. Jag intresserar mig även för hur detta kan knytas samman med litteratur- och språkdidaktiska frågor. Jag har undervisat i tysk poesi och prosa från framför allt 1900-talet, bland annat med utgångspunkt i verk av Franz Kafka, Wolfgang Borchert och Elfriede Jelinek.

Nyckelord: social movements urban sociology berlin novels the city in literature gentrification literary urban studies german language literature bourdieu german language literature bourdieu

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.