Viktor Ek

Kort presentation

Jag forskar inom infektionsbiologi, och jobbar med att titta närmare på Salmonella-infektioner av den mänskliga tarmen. Min forskning fokuserar på det första stadiet av infektionen, där bakterien simmar fram fram till en tarmcell, binder in, och sedan tar sig in i och invaderar, vilket startar sjukdomsförloppet i kroppen.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Viktor Ek
Senast uppdaterad: 2021-03-09