Madeleine Söderberg

bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för vetenskaplig kommunikation

E-post:
madeleine.soderberg[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 6007
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag ger stöd till forskare vid Uppsala universitet i frågor som rör vetenskaplig kommunikation, däribland open access och publiceringsstrategier. Undervisar också studenter och forskare i informationssökning samt i hur man använder referenshanteringsprogrammet Zotero.

Min fasta arbetsplats finns på plan 4 på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Slottsgränd 3.

Nyckelord: open access open data bibliotekarie librarian zotero vetenskaplig kommunikation scholarly communication open science

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.