Madeleine Söderberg

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för vetenskaplig kommunikation

E-post:
madeleine.soderberg[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 6007
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag ger stöd till forskare vid Uppsala universitet i frågor som rör vetenskaplig kommunikation, däribland öppen vetenskap, publiceringsfrågor och registrering av publikationer i DiVA.

Min fasta arbetsplats finns på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Slottsgränd 3.

Nyckelord: open access bibliotekarie librarian diva publiceringsfrågor vetenskaplig kommunikation outreach activities scholarly communication open science publiceringens infrastruktur

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09