Sheila Achermann

doktorand vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Utvecklingspsykologi

E-post:
sheila.achermann[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2347
Fax:
018-471 2400
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning inriktar sig på kunskap om den tidiga utvecklingen av neuropsykiatriska svårigheter. Jag är speciellt intresserad av ny teknologi för att undersöka den motoriska och kognitiva utvecklingen hos spädbarn. Dessutom är jag en del av ett interdisciplinärt europeiskt nätverk - BRAINVIEW European Training Network. Inom BRAINVIEW fokuserar vi på ny kunskap, forskning och tillvägagångssätt som kan bana väg för tidig diagnos och behandling.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.