Dave Checknita

doktorand vid Centrum för klinisk forskning, Västerås

E-post:
drchecknita[AT-tecken]gmail.com
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.