Olle Risberg

Forskare vid Filosofiska institutionen, Praktisk filosofi; Anställda

E-post:
olle.risberg[AT-tecken]filosofi.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 627
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag försvarade min avhandling, Guiding Concepts: Essays on Normative Concepts, Knowledge, and Deliberation, i februari 2020. Jag var också gästforskare vid Columbia University, New York, NY, från september 2018 till februari 2019.

Min forskning fokuserar på fundamentala frågor i etik och metaetik, rörande bland annat moralisk objektivitet, moralisk skepticism och skeptiska teser mer allmänt, skadebegreppet, och idén att moralen bör vara handlingsvägledande.

Se också min externa hemsida.

Review of Errol Lord’s The Importance of Being Rational, OUP 2018 (forthcoming). European Journal of Philosophy.

"Harming and Failing to Benefit: a Reply to Purves" (forthcoming) w/ Jens Johansson. Philosophical Studies. Link (open access).

“A New Route from Moral Disagreement to Moral Skepticism” (forthcoming) w/ Folke Tersman. Journal of the American Philosophical Association.

"The Metaphysics of Moral Explanations" (forthcoming) w/ Daniel Fogal. Oxford Studies in Metaethics, vol. 15. Draft available here.

"The Problem of Justified Harm: a Reply to Gardner" (forthcoming) w/ Jens Johansson. Ethical Theory and Moral Practice. Link (open access).

”The Preemption Problem” (forthcoming) w/ Jens Johansson. Philosophical Studies. Link (open access).

Co-guest editor on a special issue on collective action in Tidskrift för Politisk Filosofi [Journal of Political Philosophy] (2018), 22 (2).

"Inledning: Vad bör vi göra?" [Introduction: What Ought We to Do?] (2018) w/ Per Algander. Tidskrift för Politisk Filosofi 22 (2).

"Metaetikens metodologi" [The Methodology of Metaethics] (2018). Filosofisk Tidskrift.

“Bergström om metaetisk naturalism” [Bergström on Metaethical Naturalism] (2018). Filosofisk Tidskrift.

“The Entanglement Problem and Idealization in Moral Philosophy” (2018). The Philosophical Quarterly 68. Link.

”Naturalism, non-naturalism eller misstagsteori?” [Naturalism, Non-naturalism, or Error Theory?] (2017). Filosofisk Tidskrift 4. Link.

“Weighting Surprise Parties: Some Problems for Schroeder” (2016). Utilitas 28. Link; preprint.

”Om Tännsjös försvar av den motbjudande slutsatsen” [On Tännsjö’s Defence of the Repugnant Conclusion] (2014). Tidskrift för Politisk Filosofi 1 (18). Link.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olle Risberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09