Long Hoang Duc

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
Long.Hoang[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7255
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, FREIA

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.