Long Hoang Duc

doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, FREIA

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 Uppsala

Doktorand vid Institutionen för elektroteknik, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
long.hoang[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7255
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.