Evelina Liljeberg

Universitetslektor vid Institutionen för kostvetenskap

E-post:
evelina.liljeberg[AT-tecken]ikv.uu.se
Telefon:
018-471 5016
Mobiltelefon:
070-1679157
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560
751 22 UPPSALA

Jag arbetar som univeristetslektor på institutionen och undervisar på Dietistprogrammet och Kostvetarprogrammet. Jag tog min doktorsexamen vid institutionen i juni 2021 och min avhandling fokuserar på förskrivning av och följsamhet till förskrivning av kosttillägg. Mina forskningsintressen berör dietistens profession och nutritionsbehandling vid sjukdomsrelaterad undernäring.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Evelina Liljeberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09