Sigrid Schottenius Cullhed

forskare Forskare vid Kung. Vitterhetsakademien vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
sigrid.cullhed[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2902
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade vid Göteborgs universitet i november 2012 med en receptionshistorisk och textanalytisk studie av den senromerska poeten Faltonia Betitia Probas Vergilianska collagedikt Cento de Laudibus Christi. En reviderad version av avhandlingen gavs ut i serien Mnemosyne Supplements på Brill år 2015, och jag har skrivit artikeln om Proba i den senaste versionen av Oxford Classical Dictionary.

År 2013 erhöll jag en femårig Akademiforskartjänst för projektet ”Late Antiquity in the Scholarly Imagination”, som jag har bedrivit vid Uppsala universitet sedan maj 2014. Min forskning har under de här åren (1) bidragit till förståelsen för de mekanismer som ligger bakom moderna konstruktioner av senantiken som litterär och kulturhistorisk period i ett antal artiklar och i volymen Reading Late Antiquity (2018), recenserad bland annat i Bryn Mawr Classical Review och i Journal of Late Antiquity; (2) i ett antal bokkapitel angripit nya teoretiska och empiriska frågor som rör antika och medeltida kvinnliga författare och deras Nachleben; (3) samt i ett antal artiklar och kapitel utforskat och formulerat nya hypoteser om antika grekiska och romerska litterära representationer av kvinnorov och deras senare kulturhistoriska betydelse.

Jag har varit sakkunnig och opponent i Sverige och utomlands, handlett och undervisat på samtliga nivåer, är skribent i och medredaktör för två handböcker i litteraturvetenskaplig teori och metod, och har varit recensionsredaktör för Svenska litteratursällskapets tidskrift Samlaren sedan 2017.

Forskning

https://vitterhetsakad.academia.edu/SigridSchotteniusCullhed

Forskningsintressen

Genushistoria, representationer av sexuellt våld, socialantropologiska perspektiv på litteratur, grekisk och romersk litteratur, bruket av antiken i modern konst, litteratur och underhållning.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.