Jelena Loncarski

Gästforskare vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
jelena.loncarski[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Jelena Loncarski is a Post Doc researcher at Department of Engineering Sciences, Ångström Laboratory, Uppsala University. Her main research interests are focused on power electronic circuits and power electronic converters for renewable energy sources.

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Jelena Loncarski (S’11,M'15) received the Dipl. Ing. and M.Sc. degrees from the Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Serbia, in 2007 and 2010, respectively. She joined the Dept. of Electrical Engineering, University of Bologna, in January 2011 as a PhD student. Dr Loncarski received her PhD degree in March 2014. In April 2014 she joined the Department of Engineering Sciences, Ångström Laboratory, Uppsala University as a Post Doc. Her main research interests are focused on power electronic circuits and power electronic converters for renewable energy sources.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.