Eva Storskrubb

forskare vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Eva.Storskrubb[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2580
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Eva Storskrubb är docent i processrätt och forskare vid juridiska fakulteten.

Hon forskar inom EU civilprocessrätt och gränsöverskridande tvistlösning i civilrättsliga mål inklusive internationell privaträtt.

Mellan 2014-2016 var hon forskare vid fakulteten i egenskap av Sveriges första Marie Curie fellow i juridik.

Docent Eva Storskrubb är jur lic från Helsingfors unviersitet och jur dr från Europeiska universitetsinstitutet i Florens (EUI). Hon disputerade 2006 och hennes avhandling har publicerats av Oxford Univeristy Press 2008: Civil Procedure and EU Law - A Policy Area Uncovered.

Som Marie Curie fellow vid fakulteten (2014 - 2016) arbetade hon med projektet: RECLAIM: The Legitimacy of Mutual Recognition as a Regulatory Strategy for the Policy Area of Civil Justice in the EU, under ledning av professorerna Carl Fredrik Bergström och Torbjörn Andersson.

Nu arbetar hon deltid med projektet Europeisk kvarstad på bankmedel – hur påverkas rätten? se: http://ragnarsoderbergsstiftelse.se/eva-storskrubb.

Hon undervisar bl.a. på T4, T6, fördjupningskursen EU Commercial Law and Litigation, samt fördjupningskursen Civilprocessföring.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Eva Storskrubb