Erik Hallqvist Osterman

doktorand vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Experimentell och klinisk onkologi; Forskargrupp Tobias Sjöblom

E-post:
erik.osterman[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 37 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Kort presentation

Doktorand som forskar på risken för återfall efter radikal koloncancerkirurgi och behovet av cytostatika. Arbetar kliniskt som ST-läkare på kirurgkliniken, Gävle Sjukhus där fokus ligger i på kolorektal samt akutkirurgi.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09