Anton Dahlberg

Gästforskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
anton.dahlberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Anton Dahlberg är sedan 2016 doktorand i forskargruppen CHAP, där han är engagerad i forskning rörande förskolebarns psykiska hälsa samt föräldraskapsstöd som del av forskningsprojektet Fokus Barn och Föräldrar. Anton arbetar även i ett forskningsprojekt där intervjumetoden In My Shoes utvärderas och används för att låta de yngsta barnens röst göras hörd.

Vid sidan av forskningen är Anton verksam som psykolog inom mödra-/barnhälsovården.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09