Susanne Urban

universitetslektor ssk bostads- och urbansociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
susanne.urban[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6531
Besöksadress:
Rum GT Munken 318 Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
susanne.urban[AT-tecken]ibf.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Docent i sociologi med intresse för segregation, grannskap, ungdomars karriärer och utlandsföddas företagande. Jag har intresserat mig dels för hur segregation uppfattas och beskrivs som ett problem och dels analyserat grannskapseffekter. Därefter har jag bland annat fokuserat på hur unga personer använder sina sociala nätverk för att komma in på arbetsmarknaden och hur de påverkas av sin lokala kontext och skola. Aktuella forskningsprojekt fokuserar på skolval.

Mina kurser

Forskning

Jag är just nu engagerad i tre forskningsprojekt:

Gymnasiemarknaden i svenskglesa områden. Valet av gymnasieutbildning bland familjer och elever med migrationsbakgrund i etniskt heterogena och socioekonomiskt tillbakasatta bostadsområden. Vetenskapsrådet, projektledare Håkan Forsberg 2017-2020.

School choice reforms implementation and long term consequences for individuals´ social mobility. Vetenskapsrådet, projektledare Susanne Urban 2014-2017. 6,375 Tkr

Strategies and Structures. A multi-disciplinary study of the preconditions for entrepreneurship among immigrants in Sweden. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, projektledare Martin Klinthäll. 2014-2017.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.