Jesper Haglund

forskare 1452F201K vid Institutionen för fysik och astronomi, Fysikens didaktik

E-post:
jesper.haglund[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är post doc vid avdelningen Fysikens didaktik på Institutionen för fysik och astronomi.

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är undervisning och lärande av termodynamik, särskilt av entropibegreppet. Jag har studerat användning av modeller, analogier och metaforer i undervisning i fysik och kemi, och på senare tid, hur man kan använda värmekameror vid laborativa moment.

Tjänsterum: Å11263

Telefon: 018-471 3544

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.