Christina Grape Viding

Kort presentation

Min avhandling kommer att behandla ämnet kulturella aktiviteter och hälsa.

Studie 1 : Solosång - amatör- och professionella sångare under en sånglektion.

Studie 2: Kulturpaletten - kvantitativ studie om kulturella aktiviteter för utbrända kvinnor

Studie 3: Kvalitativ studie med deltagarna från studie 2

Studie 4: "Personalpalett". Där vårdpersonal själva valt kulturella aktiviteter.

Jag studerar deltid på inst. för folkhälsa- och vårdvetenskap, BMC. Övrig tid arbetar jag som sjuksköterska på Gustavsbergs Vårdcentral som är en av landets största vårdcentraler.

Jag har ett stort intresse av kulturella aktiviteter samt hur det kan påverka oss.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Christina Grape Viding
Senast uppdaterad: 2021-03-09