Peter Birch

universitetsadjunkt vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
Peter.Birch[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 4699
Mobiltelefon:
073-6772600
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.