Christina Iredahl

Kursadministratör vid Institutionen för materialvetenskap, Administration och service

E-post:
christina.iredahl[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3016
Mobiltelefon:
072-9999572
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.