Olle Eriksson

Projektkoordinator vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Johan Kreuger

E-post:
olle.eriksson[AT-tecken]mcb.uu.se
Telefon:
018-471 4121
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
751 23 Uppsala
Postadress:
Box 571
751 23 UPPSALA

Forskningsingenjör vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09