Steffi Knorn

Biträdande universitetslektor , Docent vid Institutionen för elektroteknik, Signaler och system

E-post:
steffi.knorn[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7389
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.