Carl Hägglund

Universitetslektor vid Institutionen för materialvetenskap, Solcellsteknik

E-post:
carl.hagglund[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 6283
Mobiltelefon:
073-1014036
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Jag är en universitetslektor med inriktning mot optik för solcellsmaterial.

Nyckelord: photovoltaics nanotechnology sustainable development finite element methods solar cells nano-optics plasmonic solar cells spectroscopic ellipsometry atomic layer deposition block copolymer lithography

Jag disputerade i fysik vid Chalmers Tekniska Högskola. Gjorde en lång postdok vid Stanford University och arbetar nu som lektor inom området optik för solcellsmaterial vid Uppsala universitet. Min forskning fokuserar på omvandling av solenergi på nanoskalan. I min undervisning leder jag bland annat en doktorandkurs om Optisk karakterisering av tunna filmer.

Forskningen fokuserar på användandet av nano-optik och nanoteknik i solceller, både inom relativt etablerade tunnfilmssolceller (CIGS, CZTS) och för nya typer av solceller (tennsulfid, perovskiter, kvantprickar).

Ett projekt, finansierat av vetenskapsrådet, utforskar kombinationer av plasmon-aktiva nanostrukturer och halvledarskikt skapade med atomlagerdeposition (ALD) för att realisera nya och mycket mer resurseffektiva solceller med ultratunna (nanometer-tjocka) absorptionsskikt.

I ett nytt spår, finansierat av Energimyndigheten och VR, studeras möjligheten att skapa bättre och billigare tandemsolceller med hjälp av nanoteknik. Nanofabricering är en viktig del av arbetet och görs företrädesvis med uppskalningsbara metoder baserade på självorganisation, såsom blocksampolymer-litografi. Optisk karakterisering med speciellt spektroskopisk ellipsometri, och numeriska beräkningar med hjälp av finita elementmetoden, är andra viktiga verktyg i arbetet mot att hitta nya, högeffektiva och ultimat resurssparande lösningar för omvandling av solenergi till el.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carl Hägglund
Senast uppdaterad: 2021-03-09