Federico Centurion Arce

Handledare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Grundutbildning

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Klinisk amanuens på läkarprogrammet, termin 5 (Klinisk medicin I).

Vik ul på medicinakuten.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.