Soile Pättiniemi

systemansvarig vid Planeringsavdelningen, Planering och uppföljning

E-post:
Soile.Pattiniemi[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 7205
Mobiltelefon:
070-1679286
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Nyckelord: glis

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Soile Pättiniemi
Senast uppdaterad: 2021-03-09