Fredrik Sixtensson

Doktorand i grekiska vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
fredrik.sixtensson[AT-tecken]lingfil.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i grekiska med avhandlingsprojektet Arche, kratos and the Greek understanding of power.

Född i Eksjö, Småland. FM Uppsala 2015. Doktorand sedan januari 2016.

Detta avhandlingsarbete fokuserar på begreppen arche och kratos. Båda begrepp används av antikens greker som generella termer för politiskt styre, vilket återspeglas i avledda ord som är kända för oss ännu i modern tid, såsom monarchia, demokratia och aristokratia med flera.

Syftet med arbetet är dels att förstå hur termerna har kommit att bli politiska termer, dels att utreda vilken funktionell skillnad mellan begreppen som föreligger. Genom att förstå användningen av dessa ord, som blir centrala i grekiskt politiskt språkbruk, kan vi lära oss något om hur grekerna förstod politisk makt.

Begreppen studeras från och med den äldsta grekiskan (vilket i praktiken innebär homerisk tid, då vi har de första textuella förekomsterna av begreppen) till och med slutet på klassisk tid. Detta beror på att begreppen är som mest intressanta och dynamiska innan det politiska språkbruket så att säga ”disciplineras” och blir tekniskt, vilket kan sägas ske i slutet på klassisk tid.

Av denna anledning behandlas inte i första hand grekernas politiska teorier, eftersom teoribyggen inte nödvändigtvis säger så mycket om hur gemene grek förstod politisk makt. I stället bygger arbetet på ett lingvistiskt, funktionalistiskt perspektiv, som prioriterar mer vardaglig och mindre teoretiserande språkanvändning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Fredrik Sixtensson
Senast uppdaterad: 2021-03-09