Antonios Pontoropoulos

Timlärare i grekiska vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
Antonios.Pontoropoulos[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 1423
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i grekiska på Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala Universitet. Jag fokuserar på efterklassisk grekisk litteratur, och speciellt på den grekiska litteraturen från den romerska tiden och den så kallade andra sofistiken. Mitt avhandlingsprojekt fokuserar på Philostratos’ erotiska brev och hur det erotiska språket är artikulerat.

Mitt namn är Antonios Pontoropoulos, och jag är doktorand i grekiska på institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala Universitet. Jag är född i Thessaloniki, Grekland. Jag har pluggat klassisk filologi vid Aristoteles Universitet Thessaloniki (Ptychion) och grekiska språket och litteraturen vid Lunds Universitet (Filosofie Masterexamen). Mitt huvudsakliga forskningsintresse är den efterklassiska grekiska litteraturen (s.k. Imperial Greek Literature) och den andra sofistiken.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om en korpus av erotiska brev (πιστολαὶ ἐρωτικαί) som tillskrivs Filostratos. Syftet med detta arbete är dels att se hur brevens erotiska språk artikuleras, dels att se det erotiska språket i kontexten av den klassiska grekiska traditionen. Jag är mest intresserad av litterära konstruktioner av erastes och eromenos.

Jag har presenterat papers om min forskning om Filostratos Erotiska Brev på conferenser i Rom (Winter School in Antiquity 2015, U4) och Lund (Filologkongressen 2015).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Antonios Pontoropoulos