Josefin Devine

Forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

E-post:
josefin.devine[AT-tecken]isof.se
Telefon:
073-5586040
Besöksadress:
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i nordiska språk, skriver en avhandling inom namnforskning. Avhandlingen fokuserar på bebyggelsenamn i Ovikens och Hackås socknar, Bergs kommun, Jämtland. Ansluten till och undervisar vid Umeå universitet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Josefin Devine
Senast uppdaterad: 2021-03-09