Simon Karlin Björk

Doktorand i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
simon.karlin[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 3404
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Jag arbeter huvudsakligen med avhandlingsprojektet De nordiska ortnamnen på fsv. -arna(r) och -aerni(r). Namngruppen är sannolikt för många okänd men utgörs av gamla sammansatta naturnamn, vilka ibland har övergått till bebyggelsenamn. Det mest kända torde vara namnet Kalmar (Calmarna ca 1200).

Vid sidan av avhandlingsarbetet har jag också arbetat (och fortsätter att arbeta) med några mindre projekt. Dessa omfattar bl.a. smärre undersökningar av namnetymologier, språkhistoria och fornnordisk religion.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.